Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Hírek

Óvodapedagógust keresünk

Óvodapedagógust keresünk

Szeretettel várjuk óvodánkba az óvodapedagógusokat! :)

Faddi Kismanók Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. 10. 31-ig, 2020.11.01 -től határozatlan ide –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Templom utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Faddi Kismanók Óvodában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 Főiskola, óvodapedagógus,

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bitay Ágota óvodavezető nyújt, a +36703784859 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Faddi Kismanók Óvoda címére történő megküldésével (7133 Fadd, Templom utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 190/2020. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

 

Elektronikus úton Bitay Ágota óvodavezető részére a templomiovi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Faddi Kismanók Óvoda Honlapja - 2020. augusztus 3.

Közigállás Honlap - 2020. augusztus 3.

Fadd Nagyközség Honlapja - 2020. augusztus 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.faddovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Kapcsolat

Faddi Kismanók Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde
7133 Fadd, Templom u. 3.

Igazgató: Bitay Ágota

Telefon:
+36 70 378 48 59


E-mail:
templomiovi@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.00 - 17.00

Kismanók Óvodai és Bölcsődei Alapítvány Fadd

Bankszámlaszám: 104022385052687766541006

Adószám: 18867813-1-17

Intézményi védőnő: Arbanász Tímea, Rózsáné Benedek Erzsébet

Intézményi orvos: Dr. Boros Hilda

Családsegítő Központ Család-és Gyermekjóléti Központ
7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 96.